Rabu, 15 November 2017

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 5 SMA N 1 MOJOSARI
MATA PELAJARAN     : KIMIA
KELAS / SEMESTER   : XII IPA-1,2,3 / 5
WAKTU                          : 60 MENIT
JUMLAH SOAL            : 25 
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 5 KIMIA
SOAL ULANGAN SEMESTER 5 SMA N 1 MOJOSARI
MATA PELAJARAN       : KIMIA
KELAS / SEMESTER     : XII / 5
WAKTU                            : 90 MENIT
JUMLAH SOAL             : 40
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL ULANGAN SEMESTER 5 KIMIA

Selasa, 14 November 2017

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER SMA N 1 MOJOSARI
MATA PELAJARAN      : KIMIA
KELAS / SEMESTER    : X / 1
WAKTU                           : 90 MENIT
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL UAS-1 KIMIA

Senin, 13 November 2017

SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-5
WAKTU                  : 120 MENIT
JUMLAH SOAL    : 40
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-5

SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-4
WAKTU                   : 120 MENIT
JUMLAH SOAL     : 40
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-4
SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-3
WAKTU                  :120 MENIT
JUMLAH SOAL    : 40
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-3
SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-2
WAKTU                   : 120 MENIT
JUMLAH SOAL     : 40
Untuk mengerjakan soal, silahkan KLIK berikut ini : SOAL UAN KIMIA KATEGORI HOTS-2